Hasiera Gure eskola Hezkuntza eskaintza-Oferta educativa Lehen Hezkuntza-Educación Primaria

LehenHezkuntza

lehen hezkuntza educación primaria

Lehen Hezkuntzako irakaskuntza bi ardatzetan oinarritzen dugu: Ikas-teknikak eta Ian ohiturak.

Ikas teknikak:Lehen Hezkuntzan zehar ikaslea oinarrizko tekniketan trebatuko da: Ahozko adierazpena, irakurketa-idazketa, matematikako oinarrizko edukiak, ingurunearen behaketa, informazioaren interpretatzea...

Lan ohiturakIkas-teknikekin batera funtsezkoak diren Ian-ohiturak garatuko dira. Besteak beste,arreta, hausnarketa, ahalegina, ardura, autonomia, ordena, etxerako lanak...

MetodologiaHelburu hauek Iortzeko metodologia esanguratsua eta guztiz partizipatiboa erabiliko dugu. Lantzen duguna beti aurreko ezagupenetan eta esperientzietan izanen du oinarri eta haurren interesa pizten saiatuko gara. Ahozkotasunari garrantzi handia ematen diogu arlo guztietan.

Proiektuen bidezko metodologiaEuskara eta Ingurunea modu globalizatuan Iantzen saiatzen gara, bi arloen edukiak gai batzuen inguruan ahal dugun moduan uztartuz. Testu mota desberdinak ekoizten ditugu honako prozesu hau jarraituz; egin beharreko Ian planifikatu, ereduak aztertu, datuak bildu, testuak ekoiztu eta errebisioa egin. Matematikako problemen ebazpena tailerren bidez Iantzen dugu. Astean behin, saio bat ematen dugu propio Iantzeko eta horretarako metodologia espezifikoa eramaten dugu. 

EbaluazioaEbaluazioa jarraia izanen da eta ikasle bakoitzaren ahalmenean oinarritua. Ikasle bakoitzaren jarraipen zuzena eta etengabea eginen da eta bakoitza behar den bezala bideratzen saiatuko gara.

IngelesaGure eskolak ingelesaren sarrera goiztiarra bultzatzen du, lau urtetik aintzinera. Honek, aukera emango die gure ikasleei adierazpen modu berriak bereganatzeko eta garapen integrala Iortzeko. Gure eskolatik eta ingelesaren irakaskuntzaren bitartez, ikasleek ingelesez komunikatzeko trebetasuna garatuko dute, kultura desberdinak ulertzeko bideok ezagutuko dituzte, eta beste ohitura eta bizimodu batzuk eta herrialdeen eta hiztunen arteko tolerantzia eta errespetua ulertzen lagunduko diegu. Gelan Iantzen ditugun gaiak ikasleen errealitate hurbil eta interesetatik habiaten dira, saio ludiko eta motibagarriak izan daitezen.

 

MusikaLehen hezkuntzan astean saio batean Iantzen dugu. Bertan kantak ikasten ditugu, perkusiozko musika tresnekin aritzen gara,txirulaz doinuak ikasten ditugu, entzuketak burutzen ditugu, baita joku musikalak eta dantzak ere. Haurrak era aktiboan aritzen dira, eta trebetasun musikalak Iantzeaz gain oso ongi pasatzen dute.

 

Gorputz Heziketa2. mailara bitartean psikomotrizitatea eta Gorputz Heziketa saioak batera ematen dira. Psikomotrizitatean, Haur Hezkuntzan aipatutakoaz gain,zirkuituak ere antolatzen dira. Gorputz Heziketako klaseak, berriz, kiroldegian edota frontoian  ematen dira eta saioak zuzenduagoak izaten dira. Psikomotrizitate gela ere erabiltzen dugu Kirol, Soinketa edo Yoga bezalako edukiak Iantzeko.

 

educación primaria

 La educacion primaria se basa en dos ejes: Las técnicas de estudio y los hábitos de trabajo.

Las técnicas de estudios: La enseñanza en la educación primaria se basa en ayudar a los alumnos a familiarizarse en las técnicas básicas: expresión oral, lectura y escritura,          interpretar       la información, los contenidos básicos de matemáticas, observación del entorno, interpretación de la información.

Los hábitos de trabajo; se desarrollan conjuntamente con las técnicas de estudio. Entre los hábitos encontramos las siguientes: la atención, la reflexión, el esfuerzo, la responsabilidad, la autonomía, el orden, los deberes...

La metodología: para conseguir estos objetivos nos basamos en el aprendizaje significativo, potenciando la participación activa de todos-as nuestros-as alumnos-as.Se trabaja sobre temas conocidos y próximos a los niños-as tratando de despertar su interés. Además se da mucha importancia a la expresión oral en todas las materias.

Metodología por medio de proyectos El euskara y el conocimiento del medio se trabajan de forma global. Textos diferentes se adaptan siguiendo este proceso: planificar el trabajo, examinar el modelo, buscar datos, producir textos y revisarlos. Una vez a la semana y siguiendo una metodología específica, se trabaja la forma de resolver problemas.

 Evaluación :La evaluación es continua y basada en la capacidad de cada alumno/a, realizando un seguimiento directo y continuo de los mismos, a lo largo de todo el curso.

Inglés Se introduce en edades tempranas, desde los cuatro años. Esto les da la oportunidad de expresarse de forma diferente para conseguir un desarrollo integral. A través de la enseñanza del inglés los niños desarrollaran la habilidad de comunicarse en inglés, conocerán culturas diferentes y les ayudará a entender y respetar sus costumbres y sus modos de vida. Los temas que se trabajan estarán próximos a la realidad de niño en sesiones lúdicas y motivadoras.

  MúsicaSe da una vez a la semana. Se aprenden canciones, se aprende a tocar instrumentos de percusión y la flauta. Se aprenden también danzas. Se hacen juegos musicales. Los alumnos-as participan de forma activa en todas Ias actividades. Además de adquirir habilidades musicales se lo pasan muy bien, disfrutan haciendo estas actividades.

Educación Física Hasta el segundo curso de primaria se trabajan la psicomotricidad y la educación física de forma conjunta. En psicomotricidad, aparte de lo mencionado en Educación Infantil, también se utilizan circuitos para trabajar los contenidos. La clases de educación física se dan en el frontón o en el polideportivo. Las actividades son más directivas. La sala de psicomotricidad se utiliza también para trabajar contenidos como la Gimnasia Deportiva o el yoga. 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                             logo9
 

Ricardo Baroja" eskola publikoa / Altzate kalea 8

31780 Bera (Nafarroa)

 Tfno: 948 625019 

Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.